Bepaling Speedo Kring Finale Afdrukken

Plaatsing

 1. Deelnemers worden geplaatst voor de Kring Speedo Finale aan de hand van de Kring SwimKick Top-25,samengesteld volgens de uitslagen uit de Speedowedstrijden. 
 2. Per programmanummer worden minimaal de 15 snelste deelnemers uit de Kring SwimKick Top-25
  geplaatst. Afhankelijk van het aantal banen in het bad zijn dat minimaal 3 series voor een 5, 6 of 7-banenbad en minimaal 2 series voor een 8 banen-bad. Advies is echter ook voor een 8 banen-bad 3 series uit de schrijven. In overzicht:
  1. Voor een 5 banen-bad: 3 series
  2. Voor een 6 banen-bad: 3 series
  3. Voor een 7 banen-bad: 3 series
  4. Voor een 8 banen-bad: evt. 2 series, advies 3 series
  Voorwaarde is, dat de organisatie toeziet op de reglementair vereiste rusttijden tussen twee afstanden voor minioren en waar nodig pauze(s) inlast.
  Bij gelijke tijden van deelnemers wordt indien nodig een serie toegevoegd.
 3. Op elk nummer worden gemiddeld 4 reserves aangewezen. Indien zij door vrijgekomen plaatsen kunnen deelnemen aan de Kring Speedo Finale zal het zwemsecretariaat van de vereniging minimaal 3 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd worden geïnformeerd.
 4. Bij een overschrijving van een zwemmer naar een vereniging in een andere Kring kunnen de tijden van de gezwommen nummers van de Speedonummers meegenomen worden naar de andere Kring. Deze tijden tellen dus mee voor de Kring Swimkick top 25 en daarmee ook voor plaatsing voor de Kring Speedo Finale.

Indeling

 1. Voor zowel de wedstrijd van 12 juni als 13 juni 2010, worden de snelste 18 deelnemers/sters uit de top 25 geplaatst. 

Inschrijvingen

De deelnemers/sters voor deelname aan de Kring Speedo Finale worden door De Kring via het zwemsecretariaat van

 1. Het zwemsecretariaat dient elke deelnemer/sters (ook de reserves) die NIET deelneemt aan de finale door te geven aan de Speedo teller van de Kring.
 2. Bij deelname dient er ingeschreven te worden met de snelste tijd die gezwommen is tijdens de Speedovoorronde-wedstrijden. Ook de tijden van de reservezwemmers moeten doorgegeven worden.

Prijzen

 1. De nummers 1, 2 en 3 van elk programmanummer ontvangen een medaille.
  1. Bij gelijk eindigen tijdens de Kring Speedo Finale zal er niet worden overgezwommen maar krijgen beide deelnemers dezelfde plaats en prijs. (Gelijk eindigen is dezelfde tijd uit een andere serie van hetzelfde programmanummer, de FJ1-tijd is een plaats hoger dan de FJ2-tijd en de FJ2-tijd is een plaats hoger dan de FJ3-tijd, etc., etc.)

Kosten

 1. De kosten bedragen € 2,50 per start. Dit op basis van nacalculatie.
 2. De kosten zullen via de depotrekening van de vereniging worden verrekend.